Stacja Kontroli Pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. przeprowadza przeglądy techniczne następujących pojazdów:

  • samochody osobowe
  • samochody ciężarowe powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej
  • ciągniki samochodowe i rolnicze
  • przyczepy
  • autobusy

Ponadto stacja oferuje diagnostykę komputerową samochodów osobowych.

SKP czynna codziennie w dni robocze w godz. 7 - 21
tel./fax (33) 861-32-88 lub 861-26-66 wewn. 25

Ponadto Dział Techniczny oferuje zainteresowanym klientom:

  • naprawy autobusów,
  • mycie autobusów, silników - urządzeniem wysokociśnieniowym, aktywną pianą,
  • usługi wulkanizacyjne - naprawy i wymiana ogumienia.