Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie ustawy uprawnione są następujące osoby:

 1. Posłowie i senatorowie
  - legitymacja poselska lub senatorska
 2. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach i placówkach specjalnych na przejazd z opiekunem z miejsca zamieszkania i ze szkoły:
  - orzeczenie komisji lekarskiej wraz z ważną legitymacją ucznia
 3. Inwalidzi wojenni i wojskowi
  - książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego
 4. Przewodnicy towarzyszy inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  - książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego oraz ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika

 

Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie ustawy uprawnione są następujące osoby:

 1. Kombatanci i inne osoby uprawnione
  - właściwe zaświadczenie i legitymacja ze stosownymi wpisami
 2. Młodzież niepełnosprawna
  - orzeczenie komisji lekarskiej wraz z ważną legitymacją szkolną lub dowodem osobistym
 3. Studenci szkół wyższych
  - ważna legitymacja studencka

 

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie zarządzenia Nr BOB.0050.228.2018.GKI Burmistrza Miasta Żywca z dnia 5 grudnia 2018r., uprawnione są następujące osoby:

 1. Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie, a w przypadku osób niewidomych ich przewodnicy.
  - ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika
 2. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, żołnierze Żandarmerii
  - ważna legitymacja służbowa
 3. Dzieci do 4 lat (do dnia 4 rocznicy urodzin)
  - dokument rodziców lub opiekunów umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
 4. Osoby, które ukończyły 70 rok życia tj. od dnia ukończenia
  - dokument tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia)
 5. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o.
  - bilet wydany przez MZK Żywiec Sp. z o.o.

 

Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie zarządzenia Nr BOB.0050.228.2018.GKI Burmistrza Miasta Żywca z dnia 5 grudnia 2018r., uprawnione są następujące osoby:

 1. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
  - dokument rodziców lub opiekunów umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
 2. Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przy czym ulga ta nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych lub kształcących się w trybie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, do ukończenia 21 roku życia
  - ważna legitymacja szkolna
 3. Emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych bądź rentownych
  - ważna legitymacja emeryta lub rencisty i dokument ze zdjęciem lub dokument ze zdjęciem oraz aktualny odcinek emerytury/renty lub wyciąg z banku potwierdzający wypłacane świadczenie.
 4. Osoby nie słyszące, jeżeli nie są uznawane za osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub niezdole do samodzielnej egzystencji
  - orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające stopień niepełnosprawności lub Legitymacja Polskiego Związku Głuchych
 5. Osoby niewidome, jeżeli nie są uznawane za osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub niezdolne do samodzielnej egzystancji oraz ich przewodnicy
  - orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub legitymacją Polskiego Związku Niewidomych