Dział Przewozów Pasażerskich Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. zajmuje się również wynajmowaniem miejsc pod reklamę na i w autobusach.

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2023r.

Rodzaj reklamy Czasookres ekspozycji Cena
netto
[zł]
VAT
23%
[zł]
Cena
brutto
[zł]
plakaty w autobusach

max ilość autobusów: 39

liczba plakatów 
w autobusie: 
1 (dwustronny)

1 tydzień 350,00 80,50 430,50
2 tygodnie 520,00 119,60 639,60
3 tygodnie 690,00 158,70 848,70
4 tygodnie 1 027,00 236,21 1 263,21

reklama zewnętrzna na autobusach

½ roku 3 300,00 759,00 4 059,00
1 rok 6 000,00 1 380,00 7 380,00

reklama zewnętrzna na tylnej powierzchni 1 autobusu (fullback)

½ roku 2 000,00 460,00 2 460,00
1 rok 2 500,00 575,00 3075,00

 

Dział Przewozów Pasażerskich przyjmuje zamówienia codziennie w dni robocze w godz. 6 - 14 tel./fax bezpośredni w godzinach pracy (33) 861-35-23 lub (33) 861-32-88 861-26-66 wewn. 22.