Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. informuje, że przyjmuje zamówienia na przewozy okolicznościowe wyłącznie od szkół i przedszkoli z terenu miasta Żywca i Gmin z którymi zawarto porozumienie komunalne.

Od dnia 01. 07. 2022 r. obowiązują następujące opłaty za usługi przewozowe pojazdami MZK:

Lp.

Rodzaj  pojazdu

Wynajem w zł
za 1 km

Wynajem w zł
za 1 godz.

1.

„ISUZU”
„SOLARIS 8,9”
(autobusy od 20 do 26 miejsc siedzących)

9,00 zł

180,00 zł

2.

„DAB”

"SOLARIS 10"

"SOLARIS 10,5" 

„SOLARIS 12”   

"SCANIA 10,4" 

"SCANIA 12"

(autobusy od 21 do 40 miejsc siedzących)

11,00 zł

220,00 zł

§ 2

  1. Za usługi przewozowe na trasie  do 20 km stosuje się przelicznik godzinowy, z wyjątkiem szkół z Gmin obsługiwanych przez MZK Żywiec Sp. z o.o., gdzie stosuje się przelicznik godzinowy na trasie do 15 km.
  2. Za usługi przewozowe w soboty stosuje się dodatek 25% od powyższych opłat.
  3. Za usługi przewozowe w niedziele i święta stosuje się dodatek 50 % do powyższych  opłat.

§ 3

Do powyższych kwot - cen za usługi przewozowe dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8 %.

 


Załączniki: