Obowiązuje od dnia 01.09.2023r.

bilety jednorazowe normalny [zł]

ulgowy
na podstawie zarządzenia

Burmistrza Miasta Żywca [zł]

ulgowy
napodstawie ustaw

[zł]

W granicach administracyjnych miasta Żywca lub gmin:
Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna

3,80

2,20

1,90

Czasowy (ważny 1 godz. od skasowania) tylko w granicach miasta lub jednej Gminy

4,60

3,10

2,30

Poza granicami miasta Żywca i Gmin

5,00

2,80

2,50

bilety miesięczne normalny [zł] ulgowy
na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Żywca oraz na podstawie ustaw
Imienne bilety miesięczne
- na jedną linię w granicach administracyjnych Miasta Żywca lub jednej Gminy

130,00

65,00

- na wszystkie linie w granicach administracyjnych Miasta Żywca lub jednej Gminy

150,00 

75,00

- na jedną linię  w granicach Miasta Żywca i jednej Gminy

160,00

80,00

- na wszystkie linie w granicach administracyjnych Miasta Żywca i jednej Gminy

170,00

85,00

- na wszystkie linie miejskie i podmiejskie

180,00

90,00

Bilety jednorazowe można nabyć w Punkcie Kontroli Ruchu przy ul. Kościuszki 4 w Żywcu, w niektórych kioskach na terenie Miasta Żywca i obsługiwanych Gmin oraz u kierowców w autobusach. Od 2014 roku bilety jednorazowe można nabyć poprzez telefon komórkowy w aplikacji mobilet, a od sierpnia 2018r. również przez aplikację mPay. Od 1 listopada 2022r. istnieje również możliwośc zakupu biletów miesięcznych w aplikacji moBilet.
 

Bilety miesięczne do kupienia w Punkcie Kontroli Ruchu przy ul. Kościuszki 4 w Żywcu tel. 33 861 32 60 lub przez aplikację moBiLET.

Inne opłaty

- Opłata za przejazd bez ważnego biletu - 300,00zł

- Opłata za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 190,00 zł

- Opłata za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz za dowóz pasażera na Policję, który nie posiada ważnego biletu, w celu ustalenia tożsamości - 700,00zł

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty za przejazd bez ważnego biletu u rewizora lub w punkcie przyjmowania opłat do 7 dni od daty jego nałożenia - adres poniżej -  wysokość opłaty obniża się o 30%.

Osoby posiadające uprawnienia do ulgowych przejazdów nadanych w drodze ustaw oraz osoby posiadające uprawnienia do ulgowych przejazdów nadanych w drodze uchwał Rady Miejskiej w Żywcu, a także osoby bezrobotne i przebywające na stałym zasiłku przedemerytalnym nabywają bilety miesięczne w wysokości - 50% ceny powyższych biletów.

Na bilety miesięczne na okaziciela - ustala się opłatę o 50% wyższą od wszystkich ustalonych opłat.

UWAGA!
Opłata za okazanie ważnego biletu miesięcznego w terminie do 7 dni od kontroli - 30,00 zł

Opłata za okazanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi lub bezpłatnego przejazdu - 19,00 zł

Punkt w którym można składać pisemne reklamacje, skargi i wnioski oraz dokonywać wpłat:

MONETIA AGENCJA BANKOWA ul. Rynek 6, 34-300 Żywiec

godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 807 888 czynna w godzinach od 8:00 - 16:00


Kierowca autobusu jest uprawniony do kontroli biletów.